Stafi Teknik

Numri i punëtoreve të stafit teknik 

Nr Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Pozita
1 Enver Morina Shkolla e mesme Pastrues
2 Ismet Thaçi Shkolla e mesme Pastrues
3 Besnik Krasniqi Shkolla e mesme Pastrues
4 Visar Kryeziu Shkolla e mesme Pastrues
5 Haki Berisha Shkolla e mesme Pastrues
6 Ymer Hoti Shkolla e mesme Shtëpiak
7 Dardan Mazreku Bachelor i Arteve në Studime të Integruara Evropiane Recepcionist
8 Ruzhdi Kryeziu Shkolla e mesme Rojtar
9 Ramadan Zogaj Shkolla e mesme Rojtar
10 Bedri Kryeziu Shkolla e mesme Rojtar