Stafi Administrativ

Numri i punëtoreve të stafit administrativ

Punëtorët e administratës
Nr Emri dhe Mbiemri Kualifikimi Pozita
1 Edonis Morina Master I juridikut. Kushtetues Administrativë Sekretar
2 Xhevdet Krasniqi Bachelor për Banka Financa dhe Kontabilitet Kontabilist
3 Arbreshë Krasniqi Master i Psikologjisë Psikologe
4 Filloreta Gashi Juridik. Bachelor Sekretare
5 Valbonë Bytyqi Bachelor I ekonomisë Biblioteksite