Këshilli i Prindërve

Këshilli drejtues i shkollës

Nr Emri Mbiemri Pozita
1 Hajrush  Kavaja Prind-Kryetar I këshillit drejtues të shkollës
2 Habib Berisha Prind-Anëtar
3 Rizah Morina Prind-Anëtar
4 Mentor Kryeziu Mësimdhënës-Anëtar
5 Hajrije Thaqi Mësimdhënëse-Anëtare
6 Hamit Hazrolli Mësimdhënës-Anëtar
7 Kosovare Sertolli Nxënëse-Anëtare
8 Imer Berisha Përfaqësues I biznesit-Anëtarë
9 Meriton Morina Përfaqësues I biznesit-Anëtarë