Këshilli i Nxënësve

Nr Emri Mbiemri Pozita
1 Endrit Kastrati Kryetar i këshillit të nxënësëve
2 Eliona Morina Kryetare e këshillit të kl X-ta
3 Festina Kelmendi Kryetare e këshillit të kl XI-ta
4 Fjolla Morina Kryetare e këshillit të kl XII-ta