N J O F T I M

Njoftohen të gjithë semimaturantët se afati për regjistrimin në klasën e X-të për afatin e Gushtit 2018 është më datë: 20-22-23.08.2018 nga ora 08:00-16:00.

 

 

                                                                                          

Sekretari i shkollës:

Edonis Morina