Model i shkollimit profesional

Qendra e Kompetencës ” Kujtim Krasniqi” në Malishevë është ofrues i Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe funksionon në të dyja llojet e arsimit, atë formal dhe jo formal.

Historiku i shkollës

Shkolla filloi punën në dhjetor të vitit 2010 dhe është emëruar SHMP “Qendra e Kompetencës” , gjendet ne rrezen e malit Golesh te Malishevës gjegjësisht ne anën e djathtë te rrugës Malisheve – Rahovec.  Kemi filluar procesin mësimor me 38 mësimdhënës dhe 416 nxënës.  Kemi 528 nxënës të diplomuar nga dy gjeneratat e para 2012/2013 (286 nx.) dhe 2013/2014 (242nx.). Aktualisht, në vitin shkollorë 2014/2015 shkollimin e vijojnë mësimin 920 nxënës.

PSE NXËNËSIT NA ZGJEDHIN NE?

Pas përfundimit të tre viteve të arsimit dhe provimit të maturës në QKS, nxënësit mund të vazhdojnë studimet në Universitetin e Prishtinës, në Universitete jashtë vendit, në Kolegje private. Nxënësit e suksesshëm do të jenë në gjendje të punojnë në mënyrë të pavarur dhe me shkathtësi të duhura në hapësirat e tyre të punës. Nxënësve të QKS ju mundësohet të punësohen më lehtë si në Kosovë por edhe në vendet e Bashkimit Evropian.

Drejtimet

Ekonomi

Shitje dhe marketing
Banka dhe shërbime të sigurimeve
TIK

Administratë

Administratë dhe Shërbime të Zyrës


Tregti & Hoteleri

Logjistikë dhe Magazinim
Hoteleri dhe Turizëm


Profesionalizëm

Koncept model i kurrikulit, me bazë sistemin modular profesional më të avancuar, bazuar në kompetenca që përkojnë me standartet profesionale të tregut dhe kërkesat e kohës.

E ardhme e sigurtë

Spektër i gjerë i mësimnxënies, bazuar në kompetenca të profilizuara dhe në trend me qasjen dhe standartet profesionale të tregut, kompetenca unike sipas kërkesave të kohës për karrierë dhe perspektivë të sigurtë profesionale.

Kualitet

Qasje e re e të mësuarit, metodat bashkëkohore aplikative, kushte të favorshme në një ambient me infrastrukturë moderne, garancë për kualitet.

Menaxhmenti

Nazmi Zogaj
Drejtor
+377 45 235879
Besart Shala
Zv. Drejtor
+377 44 434000
Jonuz Kastrati
Zv. Drejtor
+377 44 350 745

Mëso prej më të mirëve

Bashëpunimi i Qendrës së Kompetencës me bizneset e lokale në Malishevë është në nivelin më të lartë të mundshëm dhe është një faktor determinues për suksesin e shkollës dhe të nxënësve tanë. 

Kontakti

Rr. Habib Berisha, lagja e Mirëditës, Malishevë 24000

Nazmi ZOGAJ, Drejtor
Tel: +377 45 235 879
Besart SHALA, zv.Drejtor
Tel: +377 44 434 000
Jonuz KASTRATI, zv.Drejtor
Tel: +377 44 350 745
Email: qkmalisheve@gmail.com